Questland

Ordliste

retur

Kapitel 1 – Dagen Før

Growler – uhyre fra Balumak
Gorwyn – kromand
Mankor – kampfælle
Galvin – kampfælle
Bolvar – kampfælle
Aciel – ridder
Molgawans Runer – magisk skrift
Balkygor – provins
Ved Tharn – ed
Slumgyren fra Darkomal – uhyre
Sandor – healer
Malurpine – sygdom
Bankor – vadested
Pyntalien – højslette
Pumfyrs piller – lægemiddel
Hvad skamtyl – ed
Hvoldyre – meget dyre
Warges floden – sted
Kilkamon – bjergkæde
Sarlydor – hjemlandet
Markwor – provins
Fyomir – ed
Pergor – klippeland
Myrvir – provins
Syngamor  - slagmarken
Wonklar - togterne
Kyleps – byttedyr
Strunter – rovdyr
Wolker – næbflyver
Kurvler – jordfrugt
Rargylam – provins
Swolmir – større dyr

Kapitel 2 – Forsvundet

Marukam – provins
Nyrgakim – vulkanland
Kantibar – vulkanland
Balumak – provins
Skælveklippen – sted
Kvæfir – giftigt dyr
Mirkostille – musestille

Kapitel 3 – Nedfald

Poltgram skovene - sted
Død som en solfer – død som en sild
Salutreme – ed
Kryopterne – stamme
Laramir – sted.
Gandagor – troldkvinde
Siomal sumpene - sted
Fjodwan  - kold provins
Ryllik – lille dyr
Bylgir – lille dyr
Hornik – uhyre
Ork – uhyre
Tolvitter – levende døde
Kogmonakker – umennesker
Pjumle – gå usikkert
Gyrwor – dyr
Sumtut – lille dyr
Drumvir – dosmer, fjols
Malgar – storfyrst

Kapitel 5 – Hjulkassen

Knulpit – lille dreng

Kapitel 6 – Lillebror

Bavadir – bøn
Fylvor – lille dyr
Askylon – bredt træ
Smirgyt – højt træ
Golgamak – druide
Durgamor – farligt land
Holbors besværgelser – magisk remse
Skardyk – vismand
Gordals lammelser – lidelse
Sagomels kramper – lidelse
Ygdra skind fra Solvenien – pergament af dyrehud
Fumgur – ingrediens
Salvak – ingrediens
Bromkyl – ingrediens
Samulena - blomsterstøv
Mistabel – blomst
Burnos – sted
Margarine – prinsesse
Krysteglad – meget glad
Bamlor – provins
Rastaban – guru
Salmir – meditation
Smolvar – stort dyr
Wlok – noget at sluge
Jarmir – jomfru

Kapitel 7 – Kryopternes borg

Fantagym - plante

Kapitel 8 – Hurlumhejhøjen

Rorkler – mønter
Patenser – mønter
Gondwan – land

Kapitel 9 – Tabet

Galmor – forbandelser
Kabonkeme – ed
Hvolgarn – ed

Kapitel 10 – Magi

Vissenvas – ungersvend

Kapitel 11 – Tolvitterne

Bluntaks - plante

Kapitel 14 – Genoplivning

Kvulkar – provins
Ralliger – pupper
Qumlor – termitter
Mirlabir – blomst
Sarkavor – sandorm
Solver – dyr
Malkalor – lav
Myrdyl - strømhvirvler

Kapitel 15 - Broderskabet

Falkomars pokal
Ynkvors skriftruller
Lambukars scepter
Ærkehertugen af Molkvar - titel
Vrangpul – nedsættende

Kapitel 17 – Vismanden

Hertugen af Myrvir
Vraklejs – slapsvans
Gandoral – vismand

Kapitel 20 – Besværgelse

Orgeuil – vølven
Flirvyr – næbflyver
Stabelar – træ
Dolfis – ed
Drakylor – dosmer
Gøre en syr til en klamuffel – gøre en myg til en elefant
Puskpine – lidelse, fjernet
Pjysklor – svækling, fjernet
Dyskalien – provins
Hastybar – træ

Kapitel 21 – Forudanelse

Baladin – kampfælle
Kantaryn - kampfælle

Kapitel 22 – Opgør

Firkumvol – vildt, fjernet
Sygibur – vildt, fjernet

Kapitel 24 – Mistro

Spylader  - grøntsag
Gruenter – grøntsag

Kapitel 26 – Nyt land

Pangylar – nyt land
Hyrvor – kriger
Larkar – kriger

Kapitel 28 – Avatar

Rovsomme – knotne
Rumlor – rablende

Kapitel 29 - Lykke

Hvolknar – pokkers

Kapitel 30 – Det sorte Hul

Tymbyl – tumbe
Rorkyl – dumt dyr

Kapitel 32 – Pangylar

retur